Ørnvika og Ånes velforening

Logg inn

Hovedside - Utlån - Arrangement - Søk etter medlem - Leiepriser - Soundboks - Vedtekter - Kontakt oss


Om velforeningen

Ørnvika og Ånes velforening har til formål å ivareta medlemmenes interesse og å skape et hyggelig og godt miljø, samt legge til rette for å fremme helse, livsglede og naturopplevelser.

Dette forsøker vi å få til ved å gjennomføre ulike arrangementer for beboere i alle aldre. Alle medlemmer av velforeningen har ansvar i å bidra til at formålet blir nådd. Velforeningen er en ideell organisasjon der alt overskudd i form av kontigent, leieinntekter, sponsormidler med mer går direkte tilbake i mer velferd. Ingen verv er betalte og alt baseres på frivillig arbeid.

Tur og friluft

Ørnvika og Ånes turløype driftes av velforeningen. Turløypa ble ferdig rehabilitert i 2020. Løypa har blitt svært populær og vi ønsker at flest mulig skal få mulighet til å oppleve vårt flotte område. Vi kjører opp skispor når det er nok sne, og vi preparerer for gående også. Vi har etablert flere rasteplasser der flotte rastarkalvbenker er satt ut, og på to av plassene har vi bålplass med tilhørende vedskur.

Velforeningen drifter Nerlia gapahuk og hjelper til med drift av Gapahuken ved lysløypa (opprinnelig etablert av FAU ved Bjerkelund skole).

På årsmøte den 15.03.2019 ble det vedtatt at vi skulle sette i gang planlegging og arbeid med å få etablert en turvei fra Ørnvika og Ånes turløype til Harpskaret ved Setervatnet (Sørløftra). Vi har arbeidet mye med dette og vinteren 2021 grovplanerte vi fra Ørnvikmyra frem til Bogamyra, og opp til Ørnvika Vest. I oktober 2022 var vi ferdige med grusing og utsetting av benker ved rasteplasser i denne traseen. Vi har samarbeidet med Freimarkas venner om tilrettelegging av turvei fra Sørløftra i retning Bogamyra, samt med opprettelse av natursti over Bogamyra og bygging av Nerlia gapahuk (ferdig 2023).

Nerlia Gapahuk

I desember 2023 utvidet velforeningen i samarbeid med Freimarkas venner naturstien over Bogamyra for å gjøre det mulig å kjøre tråkkemaskin over Bogamyra. Her gjenstår det å ha utover mer flis slik at stien blir like flott som tidligere.

Utvidelse av natursti over Bogamyra

Vårt tråkkelag kjører opp skiløyper på østsiden av Frei, fra Ørnvik/Ånes, Bogamyra, Skogvoll, men har beredskap til å preparere hele Freimarka om kommunen ønsker dette.

I januar 2024 fikk vi vår nyere tråkkemaskin som er en Pisten Bully 100, 2003 modell. Tidligere eier av denne var Oslo kommune, så vi antar den har vært brukt til preparering av større internasjonale ski arrangement. Nå vil den fortsette med å lage VM løyper her i Freimarka.

Tråkking skiløyperFlotte skispor

Medlem

Vi håper du vurderer å bli medlem av velforeningen, en del av teamet. Du kan bli medlem ved å VIPPSe 150kr til #509574, og medlemskapet er personlig og gir deg flere fordeler. Det er f.eks kun medlemmer som får leid velhuset, vi har også enkelte rabatter hos lokale bedrifter. Usikker på om du har betalt kontingent? Sjekk ditt mobilnummer på Søk etter medlem her Gjerne hjelp oss å rekruttere, og hør med den eldste støttespillerne om de trenger hjelp til å få betalt medlemskap via VIPPS eller via bank.

Grasrotandel

Vil du støtte oss med din GRASROTANDEL org nr 994809636, så kan du registrere dette på Norsk tipping. Dette kan også gjøres ved å sende en SMS med "Grasrotandelen 994809636" til tlfnr 2020 (forutsatt at ditt mobilnummer er registrert hos Norsk tipping), eller spør tippekomisjonær om hjelp til å registrere deg.

Det går ikke utover gevinst eller det du tipper for, dette er bare en mulighet til å si til Norsk tipping, at du vil at de skal støtte velforeningen vår med 7 prosent av det du tipper for uten at det går utover dine spill.

Samarbeidspartnere

Partnere - Ørnvika og Ånes turløype

Partnere nyere Snøscooter