Ørnvika og Ånes velforening

Ørn

Hovedside - Arrangement - Dugnad - Leiepriser - Soundboks - Vedtekter - Kontakt oss


Om velforeningen

Ørnvika og Ånes velforening har til formål å ivareta beboernes interesse og å skape et hyggelig og godt miljø.

Dette forsøker vi å få til ved å gjennomføre ulike arrangementer for beboere i alle aldre. Alle medlemmer av velforeningen har ansvar i å bidra til at formålet blir nådd. Velforeningen er en ideell organisasjon der alt overskudd i form av kontigent, leieinntekter, sponsormidler med mer går direkte tilbake i mer velferd til beboerne. Ingen verv er betalte og baseres på frivillig arbeid.

Tur og friluft

Ørnvika og Ånes turløype driftes av velforeningen. Turløypa ble ferdig rehabilitert i 2020. Løypa har blitt svært populær og vi ønsker at flest mulig skal få mulighet til å oppleve vært flotte område. Vi kjører opp skispor når det er nok sne, og vi preparerer for gående også. Vi har etablert flere rasteplasser der flotte rastarkalvbenker er satt ut, og på to av plassene har vi bålplass med tilhørende vedskur. 

På årsmøte den 15.03.2019 ble det vedtatt at vi skulle sette i gang planlegging og arbeid med å få etablert en turvei fra Ørnvika og Ånes turløype til Harpskaret ved Sætervannet. Vi har arbeidet mye med dette og vinteren 2021 grovplanerte vi fra Ørnvikmyra frem til Bogamyra, og opp til Ørnvika Vest.  Vi samarbeider med Freimarkas venner som tilrettelegger turvei fra Setervanner i retning Bogamyra.   Den nye traseen vil gruses opp under forutsetning av at vi får tildelt tippemidler.  

Grasrotandel

Vil du støtte oss med din GRASROTANDEL org nr 994809636, så kan du registrere dette på Norsk tipping. Dette kan også gjøres ved å sende en SMS med "Grasrotandelen 994809636" til tlfnr 2020 (forutsatt at ditt mobilnummer er registrert hos Norsk tipping), eller spør tippekomisjonær om hjelp til å registrere deg.

Samarbeidspartnere

Partnere - Ørnvika og Ånes turløype

Partnere nyere Snøscooter