Ørnvika og Ånes velforening

Ørn

Hovedside - Arrangement - Dugnad - Leiepriser - Vedtekter - Kontakt oss


Om velforeningen

Ørnvika og Ånes velforening har til formål å ivareta beboernes interesse og å skape et hyggelig og godt miljø.

Dette forsøker vi å få til ved å gjennomføre ulike arrangementer for beboere i alle aldre. Alle medlemmer av velforeningen har ansvar i å bidra til at formålet blir nådd. Velforeningen er en ideell organisasjon der alt overskudd i form av kontigent, leieinntekter, sponsormidler med mer går direkte tilbake i mer velferd til beboerne. Ingen verv er betalte og baseres på frivillig arbeid.

Tur og friluft

Ørnvika og Ånes turløype driftes av velforeningen. Turløypa er under rehabilitering og er planlagt gruset opp til universell standard i 2019/2020 (forutsatt innvilgelse av tippemidler). Løypa har vært svært populær etter vi grovplanerte den i 2018, og det ble kjørt opp skispor i vinter 2019. Vi vil også etablere flere rasteplasser med benker.

På årsmøte den 15.03.2019 ble det vedtatt at vi også skulle sette i gang planlegging og arbeid med å få etablert en turvei fra Ørnvika og Ånes turløype til Harpskaret ved Sætervannet.

Samarbeidspartnere

Partnere

Innsamlingsaksjon for Ørnvika og Ånes turløype

Vi samler inn penger til å kunne legge duk og gruse opp turløypa.

Grasrotandel

Vil du støtte oss med din GRASROTANDEL org nr 994809636, så kan du registrere dette på Norsk tipping. Dette kan også gjøres ved å sende en SMS med "Grasrotandelen 994809636" til tlfnr 2020 (forutsatt at ditt mobilnummer er registrert hos Norsk tipping), eller spør tippekomisjonær om hjelp til å registrere deg.

Instagram feed